Liên hệtư vấn hợp tác kinh doanh tại đây.

Quản lý vận hành cơ sở kinh doanh nhượng quyền như thế nào ?

Khi bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh nhượng quyền thì bạn có rất nhiều thắc mắc về vận hành, quản lý, chi phí, thuận lợi thế nào ? bài viết này sẽ định rõ các vấn đề  quản lý vận hành khi kinh doanh nhượng quyền.


Nhượng quyền thương hiệu đặc điểm là chủ đầu tư đầu tư thuê lại thương hiệu đã thành công ( thương hiệu mạnh, thương hiệu có hiệu quả, thương hiệu có công nghệ quản lý,...) nhằm tiếp cận thị trường nhanh nhất.

Về mức đầu tư và đại diện pháp luật thì chủ đầu tư lo.

Về thủ tục đăng ký kinh doanh là bên nhượng quyền có hổ trợ ( nếu có )

Mô hình kinh doanh / định chuẩn về sản phẩm , dịch vụ: Bên nhượng quyền lo

Quản trị chức năng: doanh thu, tài chính, nhân sự, vận hành: chủ đầu tư lo hoặc thuê bên ngoài tùy theo hướng dẫn của bên nhượng quyền.

Chi phí phát sinh ngoài chi phí hoạt động bình thường: 

  • chi phí nhượng quyền 1 lần
  • phí nhượng quyền hàng tháng
  • phí quản lý
Thuận lợi: giảm thiểu rủi ro đầu tư vì sản phẩm đã được thị trường chấp nhận
Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

Trang chủ