Nhượng quyền thương hiệu vốn ít sinh lời cao, ít rủi ro

Cửa hàng KDC Văn Thánh Thành Phố Phan Thiết

Đánh dấu bước ngoặt của hệ thống bánh mì Kebab hàng đầu Việt Nam là thị trường tại Bình Thuận. Hiện nay đã có trên 10 cửa hàng và mới nhất là tại KDC Văn Thánh Thành Phố Phan Thiết, cùng xem các hình ảnh dứoi đây:
Trang chủ